img-book

A’mak-ı Hayal (Vefatının 100. Yılı Anısına İlk Defa Özel Baskı Tam Metin)

Yazar: Filibeli Ahmet Hilmi

A’mâk-ı Hayâl, Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin şâheseridir. Bu vasfı taşıyan her eser gibi A’mâk-ı Hayâl de zamanın yıpratıcı tesirine uğramamış, bilakis zaman geçtikçe daha çok alaka gösterilen, daha çok aranan bir eser olmuştur.
A’mâk-ı Hayal, İslâm’a dayalı olan bakış açısı, Hind ve Çin’den Eski Yunan’a bütün kadim kültürleri kucaklayan kapsamı ve hakikatle mecazı, ironiyi birleştiren üslubuyla benzersiz bir romandır. İnsanın en temel meselesi olan hakikat arayışı bu romanda içinde bulunulan zaman ve mekânın hususiyetleriyle, yaşanan hayatın meseleleriyle bağlantılı olarak anlatılmaktadır. Zihni Batı kültürüyle ifsad edilmiş olan Râci, kendini meczup kıyafeti altında gizleyen bir mürşidle, Aynalı Baba’yla karşılaşır. Böylece onu maddî âlemde tımarhâneye; hayal âleminde ise Hindistan’a, İran’a, Eski Yunan’a, kâinatın sınırına ve ötesine sürükleyecek olan macerası başlar.
A’mâk-ı Hayâl’in elinizdeki baskısında; tefrika edilen, fakat daha sonra gazete sayfalarında unutulan şu dört hayal, ilk defa olarak kitaptaki yerlerine kavuşmaktadır: Âbıhayat, Hüsn ü Hayâl, Ebedî Hayâlet, Sa’y ü Ceza.


Satın Alma Noktaları

  

 170,00

Eserin Adı: A'mak-ı Hayal (Vefatının 100. Yılı Anısına İlk Defa Özel Baskı Tam Metin)
Yazarı: Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Sayfa Sayısı: 192
Kağıt Kalitesi: Ciltli
Ebat: 23.5 x 27.5 cm
ISBN: 978-975-256-423-7
1865
1865 yılında, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde dün¬yaya geldi. Şehbender Süleyman Bey'in oğludur. İlköğrenimine Filibe'de başlayan Ahmed Hilmi, daha sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1890 senesinde Duyûn-ı Umumiye İdaresi'nde memuriyete başladı. Görevli olarak Beyrut'a gönderildiği sırada Jön Türkler'in arasında yer aldığı için Mısır'a kaçmak zorunda kaldı. Orada "Çaylak" adında bir gazete çıkardı. 1901 yılında tekrar İstanbul'a geldiyse de, dönemin padişahı Sultan Abdülhamit tarafından Libya'ya sürüldü. Burada tasavvufla ilgilenmeye başladı ve Arusî tarikatına girdi. 1908'de, Meşrutiyet'in ilân edilmesi üzerine yeni¬den İstanbul'a geldi ve "İttihad-ı İslam" adında bir gazete çıkarmaya başladı. Fakat bu gazete kısa bir süre sonra kapatıldı. Bir süre "ikdam" ve "Tasvir-i Efkâr" gazetelerinde yazılar yazdı. 1910 yılında "Hikmet" isminde bir gazete çıkardı. Fakat İttihat ve Terakki'ye cephe aldığı için bu gazetenin de ömrü uzun sürmedi. 40 kadar eser yazan Ahmed Hilmi 1913 yılında vefat etti ve Fatih Camii avlusuna gömüldü.

“A’mak-ı Hayal (Vefatının 100. Yılı Anısına İlk Defa Özel Baskı Tam Metin)”

Henüz yorum yapılmamış.