img-book
Kategoriler:

1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair Ahmet Şevki

Yazar: Doç.Dr. Ahmet Kazım Ürün

Modern Mısır şiirinde seçkin bir yere sahip Türk asıllı Ahmed Şevki, Mahmud Sami el-Barudi’yle başlayan neo-klasik anlayışın önemli bir siması olarak, olumlu olumsuz, üzerinde çok konuşulan bir şair olmuştur. Şiire yeni anlamlar, yeni konular kazandırmış; şiiri bir nevi güncelleştirmiştir.
Ahmed Şevki, siyasi şiirlerinde Osmanlı padişahlarını, Osmanlı Devleti’nin girdiği savaşları ve bu savaşlarda Türk askerlerinin kahramanlıklarını konu edinir.
Ölümüne dek edebiyat otoritelerinin ilgi odağı olan Şevki’nin şiirleri, Osmanlı-Türk varlığının, genelde Arap dünyasında, özelde ise Mısır’da sadece tarihi ve siyasi boyutuyla değil, kültürel ve edebi boyutuyla da önemli bir yeri olduğunu göstermesi bakımından anlamlı ve değerlidir.
Bu çalışmada Şevki’nin yaşadığı dönemdeki sosyal ve kültürel durum, modern Mısır şiiri, Şevki’ni kısa bir hayat hikayesi, Türkiye ve Türkler hakkındaki şiirleri ve aynı konuda şiir söyleyen diğer modern Mısır şairleri ele alınmıştır.


Satın Alma Noktaları

  

 33,00

Eserin Adı: 1868-1932 Mısır'da Türk Bir Şair Ahmet Şevki
Yazar(lar): Doç. Dr. Ahmet Kazım Ürün
Teknik Hazırlık: Betül Biliktü
Kapak Tasarımı: Betül Biliktü
Eserin Türü: İnceleme / Araştırma
Sayfa Sayısı: 176
Ebat: 13,8 x 21 cm
ISBN: 979-975-6698-49-7
Basım Tarihi: 1. Basım 2002
1962
1962 yılında Akşehir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yunak'ta, Lise öğrenimini ise Konya'da yaptı. Atatürk ve Ankara Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamladı. 1985 yılından itibaren çeşitli üniversitelerde akademik görevlerde bulundu. Değişik tarihlerde, bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak üzere, Mısır, Suudi Arabistan ve İngiltere'ye gitti. Halen Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

“1868-1932 Mısır’da Türk Bir Şair Ahmet Şevki”

Henüz yorum yapılmamış.