img-book
Kategoriler:

16. Yy. Osmanlı Toplumunda Yönetim, Nüfus, İskan, Göç ve Sürgün

Yazar: Dr. Hüseyin Arslan

Osmanlı Devleti, Selçukluları takiben, doğudan gelen nüfus kaynakları ile beslenmiştir. Anadolu’ya Türkistan ve İran üzerinden olduğu gibi Kafkasya bölgesinden de önemli sayılacak hacimde göçler olmuştur. Bu yeni insan kaynakları devleti her alanda güçlü kılmış, hasım ve çatışan diğer devletler karşısında mukayeseli üstünlük sağlamıştır.
İmparatorluğun son asırlarına doğru, özellikle Batı Avrupa’daki nüfus artışı karşısında bu üstünlük önce kaybolmaya başlamış ve sonraları da durum aleyhimize dönmüştür. Osmanlı Cihan Devleti’nin batılı devletler karşısında daha zayıf duruma düşmesinin belirgin sebeplerinden birisi de hiç şüphesiz beşerî kaynaklar alanında nitelik ve sayısal yönden zayıflamasıdır.
Osmanlı döneminde ülkemize şüphesiz sadece dış göçler olmamıştır. Rasyonel bir nüfus politikasının gereği olarak bir taraftan hem yeni fethedilen topraklara doğru ve hem de Anadolu’nun kendi sınırları içinde “iç göç”ler vuku bulmuştur. Devletin iskân politikası, önemli ölçüde nüfusun Balkanlarda yeni elde edilen topraklara, Kıbrıs’a ve imparatorluğun diğer bölgelerine kaydırılmasını gerektirmiştir. Bir diğer deyişle Osmanlı Devleti büyür ve toprak kazanırken ana çekirdek bölgelerden fethedilen ülkelere doğru nüfus hareketi ve yerleşmeler olmuştur.


Satın Alma Noktaları

  

 324,00

Eserin Adı: 16. Yy. Osmanlı Toplumunda Yönetim, Nüfus, İskan, Göç ve Sürgün
Yazar(lar): Hüseyin Arslan
Kapak Tasarımı: Kaknüs ajans
Sayfa Sayısı: 431
Ebat: 13,8 x 21 cm.
ISBN: 975-696-315-8
1963
1963 Çakmak doğumlu olan biyografi sahibi; 1981-1985'de İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. 1985-1987 arasında OIC bünyesinde bulunan IRCICA'da bilim araştırmacısı olarak çalıştı. 1986-1990 yılında 1.0. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Fakültesi'nde "Tüketicinin Korunması" üzerine yüksek lisans tezini vererek uzman oldu. 1987-1994 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda çalıştı. Yayın Kurulunda takım çalışması ile hazırladıkları kitaplar adı geçen yerin yayını olarak neşredildi: Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dâir Arşiv Belgeleri (1687-1908) Ankara, 1992. Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dâir Arşiv Belgeleri (1578-1914), (1575-1918) I-II Ankara, 1992-1993. Bosna-Hersek ile İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919) Ankara, 1992. Musul-Kerkük İle İlgili Arşiv Belgeleri (1525-1919) Ankara, 1993. 1991-1998 İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde aynı fakültede -Osmanlı'da Nüfus Hareketleri - doktora tezini vererek bilim doktoru oldu. 1994-2001 tarihleri arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. İngilizce, Arapça, Farsça ve Osmanlıca bilmektedir.

“16. Yy. Osmanlı Toplumunda Yönetim, Nüfus, İskan, Göç ve Sürgün”

Henüz yorum yapılmamış.