img-book

Pervaneler

Yazar: Müfide Ferit Tek

Meşrutiyet ve Milli Mücadele döneminin ilginç yaşam öyküsüyle dikkat çeken, önde gelen kadın yazarı Müfide Ferit Tek (1892-1971), Aydemir (1918) ve Pervaneler (1924) adlı romanlarıyla edebiyat tarihimize geçmiştir.
Pervaneler yalnız bir roman değil, bir araştırma eseridir ki memleketin hazin bir macerasının hatırlatır ve içimizde kurulan bir suikast ocağının bütün o saklanmaya çalışılan ateşini eşeler.
Eserin mevzuu, İstanbul’un en göze görünen tepesine kurulmuş ecnebi bir müessesenin Türk kızları üzerinde ne kadar feci eserler ve tesirler bıraktığını göstermekten ibarettir. Burhan Ahmet Bey milli duyguları şuurlu bir surette hisseden genç bir doktordur. Fransa’daki tahsilinin en canlı hediyesi de Fransız karısıdır. Genç doktor, hayatı ile şuurunun tezadı altında ezilirken hemşiresi Leman’ın Bizans Kolej’den aldığı hiçbir şeye benzemeyen kozmopolit terbiyenin netayiciyle karşılaşıyor. Leman ve mektep arkadaşları Nesime ile Bahire Türklüğe karşı lâkayt ve mekteplerinin verdiği terbiye ve telkin neticesi olarak Amerika’ya karşı perestişkârdır. Görmedikleri, fakat işite işite anavatanlarından çok sevdikleri Amerika için çıldırırlar. Nihayet günün birinde, bir şeyh kızı olan Nesime, bir Protestan sıfatıyla Amerika’ya firar ederken Leman’ın da bir Amerikan zabiti ile beraber aile ocağını terk ettiğini öğreniriz.
Amerikan terbiyesi, Amerikan mektebi; her gün işite işite kulaklarımızda bir uğultu haline gelen bu iki terkibin hakiki manasını anlamak için Pervaneler’den daha güzel bir araştırma eseri vücuda getirmek kabil değildir.


Satın Alma Noktaları

  

 22,00

Eserin Adı: Pervaneler
Yazar(lar): Müfide Ferit Tek
Çevirmen(ler): Halil Toker
Teknik Hazırlık: Ahmet Karataş
Kapak Tasarımı: Betül Biliktü
Eserin Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 176
Ebat: 13,8 x 21 cm
ISBN: 979-975-6698-48-9
Basım Tarihi: 1. Basım, 2002
1892
(1892- 24.03.1971): Müfide Ferit Kastamonu'da doğdu. Babası, Kemahlı Mazhar Paşa'nın oğlu Şevket Bey, annesi, Plevne şehitlerinden Zâimzâde İsmail Efendi'nin kızı Feride Hanım'dır. Şevket Bey, Meşrutiyet yanlısı Müşir Recep Paşa'nın seryaveri olduğu için onunla birlikte görevli olarak Bağdat ve Trablusgarp'a gitmiştir. Müfide Ferit, ilköğrenimine Trablusgarp'ta başlamıştır. Orada henüz bir Türk mektebi olmadığı için İtalyanların yönetiminde bulunan St.Joseph Rahibe Okulu'nda okumuştur. O yıllarda, İstanbul'da bulunan Harbiye Mektebi'inde bir grup öğrenci, yasadışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, Fizan'a sürgün edilir. Aralarında Ahmet Ferit Tek ile Yusuf Akçura da vardır. Ahmet Ferit, daha sonra evleneceği Müfide Ferit'i burada tanımıştır. Müfide Ferit, 1903 yılında gizlice gönderildiği Paris'te Versailles Lisesi'ne kaydedilir. Onun Paris'teki öğrenimini, velisi sıfatıyla babasının yakın arkadaşı ünlü Jön Türklerden Ahmet Rıza Bey takip etmiştir. Müfide Ferit, 1907 yılında Ahmet Ferit Tek ile evlenmiştir. Bundan sonraki hayatı, kocasının sürgün veya görevli olarak bulunduğu çeşitli şehir ve ülkelerde geçmiştir, ikinci Meşrutiyetin ilân edilmesinden sonra İstanbul'a gelirler. Ahmet Ferit Tek'in, ittihat ve Terakki'nin kanunsuz uygulamalarına muhalefet etmesi sebebiyle Sinop'a sürülmesi üzerine kocasıyla birlikte Sinop'a gider. 1913-1918 arasındaki yıllarını Sinop ve Bilecik'te geçirir. Bu arada Aydemir romanını yazar ve bastırır. Mütareke ve Millî Mücadele yıllarında İfham ile Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde Millî Mücadele'yi destekleyici yazılar yazar. İkinci romanı olan Pervaneler' i 1924 yılında yazdı. Kocası Ahmet Ferit Tek'in Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevi sebebiyle uzun yıllar yurtdışında kaldı. 24 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da öldü. Hikâyeler de yazmış olmakla beraber Müfide Ferit Tek, asıl yukarıda adları verilen iki romanıyla edebiyat tarihimize geçmiştir. Hemen belirtmeliyiz ki onun romanları "tez"li romanlardır. Aydemir'de milliyetçilik, Pervaneler'de ise eğitimle ilgili "tez"lerini birer roman çerçevesinde anlatmıştır. Onun romanlarındaki "tez"ler, hem yazıldıkları dönemin düşünce dünyasını bize verir, hem de günümüzün bulanık postmodern ortamında romanımızın durduğu yeri ve gideceği yönü -romancı gözüyle -doğrulukla gösterir.

“Pervaneler”

Henüz yorum yapılmamış.