img-book

Aydemir

Yazar: Müfide Ferit Tek

İdeal, insanın hayat yolunda kutup yıldızı gibidir… Ona bulunduğu yeri ve ilerleyeceği yolu gösterir. İnsan ilerleyeceği yolu görürse Kolay ve çabuk ilerler…
Aydemir, bir idealin romanıdır… Aşkı ile ideali arasında bocalayan, sonunda idealini seçen bir delikanlının verdiği mücadelenin dokunaklı ve hazin öyküsü… “Aydemir”in diğer bir meziyeti de muayen bir “tez”i kuvvet ve muvaffakiyetle müdafaa etmesinde, yaşatabilmesindedir. Köprülüzade Mehmet Fuat
Halide Hanım ile Müfide Hanım(…) sanat sahasında birisi Türklük mefkûresinin hakikatine bir hudut, bir program çizdi; diğeri bu mefkûrenin halî genişliklerini, romantik kısımlarını tasvir etti. Fakat biz, birçok münevver erkek ne yaptık? Hiç… Ömer Seyfettin
Müfide Ferit Tek, eserlerini daha çok Balkan Savaşı ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasındaki dönemde vermiştir. Onu edebiyat dünyamızda tanıtan asıl eserleri Aydemir (1918) ile Pervaneler (1924) adlı romanlarıdır. Milliyetçilik konusunu işlediği Aydemir gibi “tez”li romanlar yazan Müfide Ferit Tek, hem roman yazdığı dönemin düşünce dünyasını yansıtır, hem de günümüzün bulanık postmodern ortamında romanımızın durduğu yeri ve gideceği yönü romancı gözüyle doğrulukla gösterir.


Satın Alma Noktaları

  

 20,00

Eserin Adı: Aydemir
Yazar(lar): Müfide Ferit Tek
Kapak Tasarımı: Kaknüs ajans
Sayfa Sayısı: 167
Ebat: 13,8 x 21 cm
ISBN: 979-975-6698-51-9
1892
(1892- 24.03.1971): Müfide Ferit Kastamonu'da doğdu. Babası, Kemahlı Mazhar Paşa'nın oğlu Şevket Bey, annesi, Plevne şehitlerinden Zâimzâde İsmail Efendi'nin kızı Feride Hanım'dır. Şevket Bey, Meşrutiyet yanlısı Müşir Recep Paşa'nın seryaveri olduğu için onunla birlikte görevli olarak Bağdat ve Trablusgarp'a gitmiştir. Müfide Ferit, ilköğrenimine Trablusgarp'ta başlamıştır. Orada henüz bir Türk mektebi olmadığı için İtalyanların yönetiminde bulunan St.Joseph Rahibe Okulu'nda okumuştur. O yıllarda, İstanbul'da bulunan Harbiye Mektebi'inde bir grup öğrenci, yasadışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, Fizan'a sürgün edilir. Aralarında Ahmet Ferit Tek ile Yusuf Akçura da vardır. Ahmet Ferit, daha sonra evleneceği Müfide Ferit'i burada tanımıştır. Müfide Ferit, 1903 yılında gizlice gönderildiği Paris'te Versailles Lisesi'ne kaydedilir. Onun Paris'teki öğrenimini, velisi sıfatıyla babasının yakın arkadaşı ünlü Jön Türklerden Ahmet Rıza Bey takip etmiştir. Müfide Ferit, 1907 yılında Ahmet Ferit Tek ile evlenmiştir. Bundan sonraki hayatı, kocasının sürgün veya görevli olarak bulunduğu çeşitli şehir ve ülkelerde geçmiştir, ikinci Meşrutiyetin ilân edilmesinden sonra İstanbul'a gelirler. Ahmet Ferit Tek'in, ittihat ve Terakki'nin kanunsuz uygulamalarına muhalefet etmesi sebebiyle Sinop'a sürülmesi üzerine kocasıyla birlikte Sinop'a gider. 1913-1918 arasındaki yıllarını Sinop ve Bilecik'te geçirir. Bu arada Aydemir romanını yazar ve bastırır. Mütareke ve Millî Mücadele yıllarında İfham ile Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde Millî Mücadele'yi destekleyici yazılar yazar. İkinci romanı olan Pervaneler' i 1924 yılında yazdı. Kocası Ahmet Ferit Tek'in Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevi sebebiyle uzun yıllar yurtdışında kaldı. 24 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da öldü. Hikâyeler de yazmış olmakla beraber Müfide Ferit Tek, asıl yukarıda adları verilen iki romanıyla edebiyat tarihimize geçmiştir. Hemen belirtmeliyiz ki onun romanları "tez"li romanlardır. Aydemir'de milliyetçilik, Pervaneler'de ise eğitimle ilgili "tez"lerini birer roman çerçevesinde anlatmıştır. Onun romanlarındaki "tez"ler, hem yazıldıkları dönemin düşünce dünyasını bize verir, hem de günümüzün bulanık postmodern ortamında romanımızın durduğu yeri ve gideceği yönü -romancı gözüyle -doğrulukla gösterir.

“Aydemir”

Henüz yorum yapılmamış.