img-book
Kategoriler: , Etiketler:

(APA)Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu

15 milyon adetten fazla satış yapmış olan Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kı­lavuzu yazarlar, editörler, öğrenciler ve eğitimciler için vazgeçilmez bir kaynak kitaptır. Sosyal bilimler alanındaki akademik yayımlar için geliştirilmesine rağ­men, her alandaki akademik çalışmalarda istifade edilebilir. Yeniden gözden geçirilmiş 6. Basım’da kılavuz, daha kullanışlı olması için baştan başa yeniden tasarlanmış ve yeniden düzenlenmiştir. Bu baskıda sorularınızın cevaplarını çok daha büyük bir süratle bulabileceksiniz.

Kullanışlı referans ve alıntılama sistemiyle tanınan APA Yazım Kılavuzu başlık­landırma, tablolar, istatistikler ve bilimsel dilde yalın, güçlü ve estetik bir üslup kullanabilme gibi konularda yol gösterir. Metin, veri, grafik ve benzeri bilgiyi mesleki dergilerde, üniversite tezlerinde, sunumlarda veya online yayımlarda nasıl sunacağınıza ilişkin yönlendirmelerden istifade edebilirsiniz.

 37,00

15 milyon adetten fazla satış yapmış olan Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kı­lavuzu yazarlar, editörler, öğrenciler ve eğitimciler için vazgeçilmez bir kaynak kitaptır. Sosyal bilimler alanındaki akademik yayımlar için geliştirilmesine rağ­men, her alandaki akademik çalışmalarda istifade edilebilir. Yeniden gözden geçirilmiş 6. Basım’da kılavuz, daha kullanışlı olması için baştan başa yeniden tasarlanmış ve yeniden düzenlenmiştir. Bu baskıda sorularınızın cevaplarını çok daha büyük bir süratle bulabileceksiniz. Kullanışlı referans ve alıntılama sistemiyle tanınan APA Yazım Kılavuzu başlık­landırma, tablolar, istatistikler ve bilimsel dilde yalın, güçlü ve estetik bir üslup kullanabilme gibi konularda yol gösterir. Metin, veri, grafik ve benzeri bilgiyi mesleki dergilerde, üniversite tezlerinde, sunumlarda veya online yayımlarda nasıl sunacağınıza ilişkin yönlendirmelerden istifade edebilirsiniz. Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 6. Basım’da öne çıkan yenilikler:
  • Yazarlık etiği ve ortak yazarlık ilkeleri, tıpkıbasımlar, intihal, öz-intihal, katı­lımcı kimliklerinin gizlenmesi ve ulaşılabilir, doğrulanabilir veri kullanımı
  • Dergi makalesi raporlama standartlarında, ampirik çalışmaların kesin ve net raporlanmasına yardımcı olacak yenilikler
  • Elektronik yayımlarda kolaylık sağlayacak basitleştirilmiş APA başlıklan­dırma stili
  • Dilde ön yargıyı en aza indirgemek için güncellenmiş yönergeler, günümüz standartlarına uygun olmayan tarihsel dilin sunumu üzerine yeni bir bölüm
  • Çıkarımsal istatistikleri raporlamada yeni yönergeler
  • Uzun veri setlerini ve diğer medya araçlarını içeren tamamlayıcı dosya kul­lanımında yeni yönergeler
  • Elektrofizyolojik ve biyolojik veriler de dâhil olmak üzere bulguların en iyi şekilde gösterimi için yöntem seçimi üzerine genişletilmiş içerik
  • Referans alıntılarının bütün yönleri üzerine temellendirilmiş bilgiler, gü­venilir bir kaynak konumlandırma yolu olan dijital nesne tanımlayıcısının rolünü vurgulayan elektronik kaynaklar üzerine genişletilmiş bir tartışma
• Yayım süreci üzerine yeni yönergeler, meslektaş değerlendirmesi süreci­nin işlevi; yayım sürecinde etik, yasal, ilkesel gereklilikler üzerine bir tar­tışma; makale baskıdayken yayıncıyla çalışma üzerine yönergeler
Eser Adı: APA Yayım Kılavuzu
Türü: Akademik Yazım Kuralları
Özgün Adı: Publication manual of the american psychological association
Mütercim: Engin Karadağ
Editor: Seda Darcan Çiftçi - Prof. Dr. Halil Ekşi
Kapak Tasarımı: Kaknüs Ajans
Teknik Hazırlık: Yusuf Yağ
ISBN: 978-975-256-431-2
Baskı ve Cilt: Alemdar Ofset
Kâğıt Kalitesi: 70 gram Enzo
Sayfa Sayısı: 352
Ebat: 16.5 x 24cm
Baskı Yılı: 1. Basım 2015 (6. Basım’ın Türkçesi)

“(APA)Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu”

Henüz yorum yapılmamış.