Muhammet İkbal Kitaplığı (4)
 • Cavidname by: Muhammed İkbal  22,00

  İkbal’in olgunluk dönemi eserlerinden olan Cavitname, bu büyük düşünürün düşünce silsilesinin devamı ve en önemli dönüm noktası durumundadır.

  Dante’nin (1265-1321) Divina Commedia’sına nazire olarak yazılmıştır, kelime anlamı „sonsuzluk ya da ölümsüzlük mektubu/kitabı” olan İkbal’in kendi oğlu Cavit’in adını taşır. Goethe’nin Faust’unun etkisinde yazılmış bulunduğu iddia edilse de aslında Miraç mucizesi planı üzerine oturtulan manzum eserde Mevlana Celaleddin Rumi’nin refakatinde yapılan ve gökler, çeşitli gezegenler ile cennetin katedildiği ve her safhada muhtelif fikir, siyaset ve kültür adamlarıyla çeşitli dini ve siyasi meseleler hakkındaki konuşmaların gerçekleştiği bir yolculuk anlatılmaktadır.

  Aşık mısın? Mekandan mekansızlığa yürü

  Kendine haram kıl şu korktuğun ölümü

  Ey mezar içinde ölü gibi yatan sen

  Dirilmek mümkün Sûr borusu ötmeden!

  Gırtlağında hoş ve güzel nağmelerin varken

  Nice sürer kurbağa gibi çamurda inlemen?

  Bin üzerine zamanın ve mekanın

  Çöz bağını şu dolaşmış zünnarın

  İki göz ve kulağını daha da keskinleştir

  Gördüğün her şeyi aklına yerleştir

  Karıncaların sesini işiten kişi

  İşitir zanneden zamanenin gizini

  Perde yakıp göze esir olmayan

  O etkili bakışı iyice öğren benden

 • Mektuplar by: Muhammed İkbal  8,00

  İkbal‘in hayatında önemli rol oynayan üç şahıs, Muhammet Ali Cinnah, Atiyye Feyz Begim ve Han Muhammet Niyazu‘d-Din Han‘a İngilizce ve Urduca yazılmış toplam 102 mektup ölümünün ardından kitaplar halinde yayınlanmaya başlamıştır.

  ”Mektuplar her zaman aceleyle yazılıyor, vakit azlığı yazıda sadece şahsi mektuplarda mazur görülebilecek bir üslup ortaya çıkarıyor. Ayrıca şahsi mektuplarımdaki ifade tarzımda özellikle pervasızım“ diyen yazarı özel yönleriyle tanımak isteyenlere…

 • Muhammed İkbal’in Tasavvufî Düşüncesi by: Doç. Dr. İsa Çelik  20,00

  Birçok araştırmaya konu olan, İkbal’in her nedense tasavvufî düşünce dünyasına yeteri kadar değinilmemiştir. Oysa İkbal’in dehası tasavvuf geleneğinden beslenir. İkbal’in tasavvufî yönünü ele alan kitap, bir giriş ve iki ana bölümden oluşuyor.

  İkbal’in Kişilik Tahlili

  İkbal, eserleri birçok dünya dillerine çevrilen, evrensel olma niteliğini kazanmış bir şahsiyet olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kaynak taranarak kaleme alınan kitap, İkbal’in hayatı, eserleri, edebî kişiliği ve şahsiyetini ayrıntılarıyla ele alıyor.

  İkbal’in Tasavvufî Kavramlara Yüklediği Anlamlar

  Doğulu, çağdaş bir mistik olan İkbal’in tasavvufî kavramlara yüklediği anlamlar, tenkit ettiği tasavvufî tavırlar, kalp, ahlâk, vicdan ve marifetle ilgili kavramlar, varlık ve benlik ile ilgili yorumları üzerine yapılan bu çalışma bu büyük ilim adamını daha yakından tanımamıza yardımcı olacak.

  Elinizdeki kitap, şair, filozof, mütefekkir ve mutasavvıf gibi ünvanların sahibi Muhammed İkbal hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor.

 • Yansımalar by: Muhammed İkbal  6,00

  Gençlik notları

  Bu kitap, Pakistan-Hindistan alt-kıtasında yetişmiş en büyük düşünür ve filozof-şairlerden biri olan Allâme Muhammed İkbal’in (1877-1938) zihinsel gelişim serüvenine ışık tutan önemli bir çalışmadır. İkbal’in 27 Nisan 1910’da kaleme almaya başladığı ve Başıboş Yansımalar adını verdiği notlarından derlenen kitap, İkbal’in o dönemde okuduğu kitaplardan edindiği izlenimler veya çevresi hakkındaki düşünce ve duyguları ile öğrencilik günlerinin anılarını kapsamaktadır.

  Kitapta İkbal’in zihinsel gücü, tahayyülünün genişliği ile yaratıcılığının ışıltıları göze çarpar. Sayfalar arasında dolaşırken onun ilgi sahasının renkliliğiyle karşılaşılır ve çeşitli konular; örneğin: sanat, edebiyat, bilim, siyaset ve dine dair görüşleri ile tanışılır. Aynı sayfalarda emperyalizmin, mahkûm bir millet üzerindeki psikolojik etkilerinden de bahsedildiği gözlenir. Kitap, “Nietsche ve Mevlânâ Celâleddin Rumi”, “Beyaz Irkın Sorumluluğu”, “Çok Eşlilik”, “Afganistan’ın Geleceği” gibi 200’ün üstünde konu başlığı altına toplanmış; bir cümle, bir paragraf ya da bir sayfa uzunluğundaki günlük notlarından oluşmaktadır. Yazarın kısaca değindiği bazı noktaların ayrıntıları açıklayıcı biçimde kitabın sonuna eklenmiştir. Muhammed İkbal’in oğlu Dr. Cavid İkbal’in; İkbal’in yaşamı, sanatçı kişiliği ve eserlerini etraflıca tanıttığı bir sunuş bölümü ile konu indeksi de not defterinin okuyucunun zihninde sağlıklı bir şekilde yerleşmesine yardımcı olacaktır.