Araştırma-İnceleme (1)
  • Yaşayan Beykoz by: Alim Kahraman  15,00

    Bu kitapta bir semt, yazı’nın/yazın’ın belleğinde birikenlerden hareketle, zaman ve mekan boyutu içinde yeniden inşa ediliyor. Sosyal yaşantı ve insan hallerinin sıcaklığı, duyuş ve seziş kanalları izlenerek bir kent dokusu oluşturuluyor. Okuyucu, duyuş ve seziş kanallarının içindeki uzantıları yoluyla, bu canlı dokuyla bütünleşmeye çağrılıyor.

    Kitap, bir Beykoz tarihi değildir. Fakat fetihten bugüne uzanan, beş yüz yılı aşkın bir zaman dilimi, hareket alanı olarak kitabın arka planını oluşturuyor. Derinlik kazanmış bir yaşantı alanı halinde Boğaziçi’nin bir köşesi canlanırken, şehrin genç Fatih’inden; bir gazi-derviş olan Akbaba Mehmet Efendi, şair Nev’î, lezzetli anlatımıyla Evliya Çelebi ve dikkatli bir gözlemci sıfatıyla Antoine Galland, Türk edebiyatının en renkli simalarından olan ve ömrünün yarısını Beykoz’da geçiren Ahmet Midhat Efendi’ye kadar gittikçe genişleyen, zengin bir insan kadrosu, bu yaşantının aktörleri olarak hayatımıza katılıyorlar.

    Beykoz’la ilgili şiir, hikaye, roman gibi edebiyat kaynaklarından faydalanılarak sanat, kültür ve toplum adamlarına ait hatıralardan yararlanılarak oluşturulan kitap, dönemin sosyal yaşantı ve insan halleriyle ilgili hiçbir ayrıntıyı gözardı etmeden bir semti canlı bir doku olarak kendi sosyal yaşantısı içinde yeniden inşa ediyor.