Tefsir-Meal (1)
  • Mehmet Akif’in Kuran Tercümeleri by: Dücane Cündioğlu  7,00

    Mehmed Akif 1926’da Kur’an Meali hazırlamaya başlamış, yıllarca emek verdikten sonra, insanların Kur’an’a yüzeysel yaklaşmalarına vesile olmak istemediği gerekçesiyle kendi mealini yakmaya karar vermiştir. İşte elinizdeki bu çalışma 1910’dan itibaren Akif’in yayınladığı kitap ve makalelerde yer verdiği ayet tercümeleri derlenmek suretiyle hazırlanmıştır.

    Tesbit edilen bütün ayet çevirileri, kaynak belirtmek suretiyle Mushaf tertibine göre sıralanmıştır. Aynı ayetle ilgili birden fazla metin bulunması halinde, metinler kendi içlerinde yayım tarihi sırasına göre biraraya getirilmiştir. Bu meâller uzun boylu düşünüp çalışmaya vakit olmayan yıllarda yazılmıştır. Bu yüzden Akif Bey’in bu hususta son yıllarında eriştiği muhakkak olan olgunluğa tam bir örnek sayılamayacakları tabiidir. Bununla beraber, bu metinler Akif Bey’in meal ve lisanına dair noksan da olsa bir fikir vereceği gibi, merhumun o yıllarda üzerinde bilhassa durduğu mana ve mefhumları göstermesi bakımından önemli sayılmalıdır.