Müzik (1)
  • Müzik Yazıları by: Yalçın Çetinkaya  10,00

    Yalçın Çetinkaya İTÜ Devlet Konservatuarı’nı bitirdi, doktorasını İTÜ Sosyal Müzikler-Hint Bilimler Enstitüsü’nde İslam Felsefesi alanında tamamladı. “Geleneksel Müziği”, “Film Müzikleri” ve “Çok Seslilikte Yöntemler” üzerine çalıştı. Dini Musiki alanında Bekir Sıdkı Sezgin’in öğrencisi oldu ve Sanatta Yeterlilik Doktora tezini “Mevlevilikte Müzik Felsefesi” konusunda yazdı. Birçok gazete ve dergide müzik yazıları yazdı. Bu kitap, Yalçın Çetinkya’nın Yeni Şafak, Yeni Ufuk ve Aksiyon gibi yayın organlarında haftalık ve düzenli olarak; bazen o günlerdeki müzik gündemine uygun, bazen de gündemin tamamen dışında yazdığı kısa “gazete ve dergi” yazılarından derlenmiştir. Yalçın Çetinkaya kitapta yer alan bir çok yazısında, müzik dünyasında tartışılması gereken bazı alanlara girmeye çalışmıştır. Bunu yaparken de, sadece düşüncesini ifade etmiş, herhangi bir “taraf”a saplanıp kalmamıştır. Yazar, ele aldığı bazı konuların, üzerinde daha ayrıntılı ve daha titiz çalışmayı gerektirdiğini düşünmektedir; bu yazıları okuyucuya konuyla ilgili fikir vermek ve onunla bir şeyler paylaşmak amacıyla yazmıştır.

    Kitaptaki toplam 83 kısa yazıdan bazı başlıklar şöyledir: “Hayat, Müzik ve Beethoven”, “Türkü Sadeliktir, İçtenliktir”, “Rönesans’tan XXI. Yüzyıla Müzik Yolculuğu”, “Bach, Mesnevi’yi okumuş mudur?”, “Sevdalinka: Bosnalıların Romanı”