Kronoloji (1)
  • Yüzyılın Sanat Kronolojisi by: Prof.Dr. Selçuk Mülayim  13,00

    Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, arkeolog ve yazar Prof. Dr. Selçuk Mülayim’in hazırladığı bu eser, 1900’den 1999’a uzanan tarihsel süreçte açılan sergileri, plâstik sanat etkinliklerini, anıtları ve mimarî eserleri, arkeolojik kazı ve araştırmaları, yayınlanan eserleri, başarı ve ödülleri, sanat adamlarını günü gününe bir kronolojiyle Türk okuruna sunmuştur.

    Çalışma yıl dökümlerine dayanmaktadır. Her yılın altında, Plastik Sanatlar ve Sergiler, Müze ve Eski Eserler, Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar, Yayınlar, Olay ve Etkinlikler gibi alt başlıklar yer almaktadır. Kitap, kültür ve sanat olaylarında son yüzyılın panoramasını belirleme amacıyla hazırlanmıştır.