İletişim-Medya (1)
  • Siyasal İletişim by: Darren G. Lilleker  25,00

    Darren G. Lilleker bu kitabında interdisipliner bir bakış açısıyla siyasal iletişim alanıyla ilgili önemli satır başlarını açıklıyor. Kitap boyunca 52 ayrı kavram detaylıca inceleniyor. Siyasal iletişimdeki geleneksel olguları ve güncel akımları ele alan bu kitap, siyasal iletişimin uğradığı dönüşüm sürecini de yakından gözlemleme imkanı sunuyor. Odaklandığı kavramları “kökenler”, “akademik ve pratik tartışmalar” ve “ilave okumalar” ile temel ve yetkin bir düzeyde ele alan kitabın bölümleri, siyasal iletişim disiplinine bir giriş niteliği taşıyor.

    Bu kitap siyasal iletişimin başlıca kavramlarına, yapılarına ve profesyonel uygulamalarına sistemli ve anlaşılır bir giriş niteliğindedir. Kitapta ayrıca siyasal iletişimdeki son gelişmelerin eleştirel bir değerlendirilmesi sunulmaktadır. Siyasal iletişim temelli uygulamalı ve teorik konular birlikte ele alınmaktadır.

    Yazar Darren G. Lilleker, İngiltere’de Bournemouth Üniversitesi Medya Okulu’nda Siyasal İletişim alanında öğretim üyesidir. Lilleker, bu kitapta siyasal iletişimde kuramsal yaklaşımların çeşitli dallarını bir araya getiren 50’den fazla temel kavramı tanıtıyor. “Estetikleşme”den “sanal siyaset”e her kavramı uygulamalı ve teorik olarak açıklıyor, güncel illüstrasyonlarla zenginleştiriyor ve ilave okuma önerilerinde bulunuyor.