Vitrindekiler

FELSEFEYE GİRİŞ: HİKMETİN YAPITAŞLARI

FELSEFEYE GİRİŞ: HİKMETİN YAPITAŞLARI

Felsefi fikirlerin, içinde yaşadığımız zaman ve mekânda, hatta günlük hayatımızda bize neler söylediğini anlamaya çalışıyoruz. Hikmetin özünü bulmak için çıktığımız bu yolda bize, orijinal felsefe metinlerinden alınan metinlerle birlikte yazarın sohbet edermişçesine rehberliği eşlik ediyor.

ASRIN VEBASI: NARSİSİZM İLLETİ

ASRIN VEBASI: NARSİSİZM İLLETİ

Ülkemizde de geniş ilgi gören Ben Nesli kitabının yazarı Jean Twenge, yeni kitabında modern toplumlarda süratle yayılan narsisizim hastalığını mercek altına alıyor... Felsefi kökeni Descartes’in dualist (ayrımcı) düşünce tarzına, Freud’un “korku veya hazzın esiri” olan insan tasavvuruna ve ben-merkezli tüketici toplumunun mimarı olan pazarlama ve halkla ilişkiler kuramlarına dayanıyor.

Osman Gazi Özgüdenli

1973 yılında Kayseri’de doğdu. İlk Öğrenimini Kayseri, Orta Öğrenimini Kırşehir Çiçek dağı Lisesi’nde tamamladı. 1988yılında girdiği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 5 Nisan 1993tarihinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Sultan Sencer ve Kara-hitâylar -Katavân Savaşı(536/1141)- isimli çalışması ile 1994 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Bilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. Doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere1995-1997 yılları arasında İran’da bulundu. Başta Tahran olmak üzere, Meşhed, Kum, İsfahân, Tebriz ve Erdebil şehirlerinde Ortaçağ Türk tarihiyle ilgili kaynak ve vesikalar üzerine araştırmalar yaptı (1995-1997, 1998, 2001,2003, 2004, 2005, 2008). Gâzân Hân ve Reformları (694/1295-703/1304)isimli çalışması ile doktora eğitimini tamamladı (Mart 2000). 16 Mayıs2001 tarihinde Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Ana Bilim Dalı’na, 14 Ekim 2002 tarihinde Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı’na atandı. Institutfür Islamwissenschaft ’ın daveti ile 2005-2007 yılları arasında Berlin’de araştırmalarda bulundu. Araştırmaları daha çok Türk tarihinin İran coğrafyasındaki seyri, Ortaçağ Türk- İran kültür ilişkileri, İslâmî yazmalar, İslâmînümizmatik ve Ortaçağ İran tarihi ile ilgili muhtelif konu ve meseleler üzerinde yoğunlaşan Özgüdenli’nin diğer çalışmaları arasında şunlar sayılabilir:Turco-Iranica: Ortaçağ Türk- İran Tarihi Araştırmaları, İstanbul: Kaknüs Yayınevi, 2006; Târîh-i Salçûkiyân [ Selçuklular Tarihi], Câmi‘-yi Târîh-i İrân,Dâ’irat al-Mu‘ârif-i Bozorg-i İslâmî, Tahran, (yayında); Wassâf, Tajziyat alamsârwa tazjiyat al-a‘sâr, vol. IV, (Nuruosmaniye Library, no. 3207), facs. ed.Iraj Afshar-Mahmoud Omidsalar-Osman G. Özgüdenli, Gancîna-yi NushaBargardân, Tahran, (yayında).

Kızkulesi Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri
Merkez:Kızkulesi Kültür Merkezi Mimar Sinan Mah. Selami Ali Efendi Cad. No:5 Üsküdar/İstanbul
İstanbul Tel: +90 (216) 341 08 65 Faks: +90 (216) 334 61 48
Dağıtım: Çatalçeşme Sokak Defne Han No.27/3 Cağaloğlu İstanbul
Tel: +90 (212) 520 49 27 Faks: +90 (212) 520 49 28
E-mail: info@kaknus.com.tr
sfy39587f11